Färgflagnande källargolv

Färglagnade källargolv är vanligt förekommande.